LEKTURY
Wpisany przez Lucyna Jachimowicz   
środa, 22 stycznia 2014 11:29

 LEKTURY

ZAKRES PODSTAWOWY

 

ZAKRES ROZSZERZONY

1. Teksty poznawane w całości (nie mniej niż 13 pozycji książkowych odpowiednio w trzyletnim bądź czteroletnim okresie nauczania oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych gwiazdką):

Sofokles Antygona lub Król Edyp (wersja

literacka lub spektakl teatralny);

* Bogurodzica; Lament świętokrzyski;

*Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm;

Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety;

William Szekspir Makbet lub Hamlet;

Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne

wiersze (w tym Romantyczność), *Dziadów część III, *Pan Tadeusz;

Juliusz Słowacki – wybrane wiersze;

Cyprian Norwid – wybrane wiersze;

Bolesław Prus *Lalka;

Teksty określone dla zakresu podstawowego,

a ponadto:

Horacy – wybrane liryki;

Jan Kochanowski Treny (jako cykl poetycki); poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn);

wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej;

Juliusz Słowacki Kordian lub Fantazy;

Zygmunt Krasiński Nie-Boska Komedia;

realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. Honoriusz Balzak Ojciec Goriot,

Emil Zola Nana lub Gustaw Flaubert Pani Bovary);

Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy;

Fiodor Dostojewski – wybrany utwór, np.

Zbrodnia i kara, Łagodna;

Joseph Conrad Jądro ciemności;

Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer,

Leopold Staff – wybrane wiersze;

Stanisław Wyspiański *Wesele;

Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I – Jesień);

Stefan Żeromski – wybrany utwór (Ludzie

bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub

Przedwiośnie);

Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze;

Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie;

*Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;

Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie;

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski,

Stanisław Barańczak – wybrane wiersze;

Miron Białoszewski – wybrane utwory;

wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza,

Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza); wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka, Zofii Nałkowskiej Granica, Józefa Mackiewicza Droga donikąd, Stanisława Lema Solaris, Juliana

Stryjkowskiego Austeria, Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków miłosnych);

wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. Franza Kafki Proces, Alberta Camusa DŜuma, George’a Orwella Rok 1984, Isaaca Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina, Gabriela Garcii Marqueza Sto lat samotności,

Umberto Eco Imię ży).

Gustaw Herling-Grudziński – wybrane

opowiadanie;

Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata;

wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej,

Marii Kuncewiczowej, Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja

Kuśniewicza, Tadeusza Konwickiego, Stanisława Lema, Wiesława Myśliwskiego, Marka Nowakowskiego, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Pawła Huellego);

wybrana powieść (lub zbiory opowiadań)

dwudziestowiecznych autorów z literatury

światowej (np. Franza Kafki, Thomasa Manna, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Isaaca Bashevisa Singera, Johna Steinbecka, Kurta Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza, Günthera Grassa, Umberto Eco, Milana Kundery);

wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż wymienieni na poziomie podstawowym).

 

2. Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela), przy czym nie można pominąć utworu oznaczonego gwiazdką:

wybór mitów;

Dzieje Tristana i Izoldy;

Miguel Cervantes Don Kichote;

Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki;

Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub

Monachomachia;

Adam Mickiewicz Dziady część IV;

Juliusz Słowacki Kordian;

Witold Gombrowicz *Ferdydurke;

Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu

Osmaleni lub Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem;

Gustaw Herling-Grudziński Inny świat;

Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem;

Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad

Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana);

teksty określone dla zakresu podstawowego,

a ponadto:

wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej;

Dante Alighieri Boska komedia;

Johann Wolfgang Goethe Faust;

Czesław Miłosz – wybrany esej;

Zbigniew Herbert – wybrany esej;

inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Marii Janion, Leszka

Kołakowskiego, ks. Józefa Tischnera, Jarosława Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego);

wybrany reportaŜ autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga); dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza,

Witolda Gombrowicza);

Jan Paweł II Tryptyk Rzymski;

Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad

Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana);

Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok).

3. Inne:

wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów

(np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka,

Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego);

homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979

roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego)

– nagranie telewizyjne.

jak dla zakresu podstawowego, a ponadto:

wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa);

spektakle teatralne (w tym Teatru TV) –

przynajmniej jeden w roku;

stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika.

                                                         
 

 

Wykaz lektur dla poszczególnych klas więcej >>


LEKTURY ON-LINE

                          

  Klasa I

Autor

On-LINE  

Homer  Iliada   fragmenty
Sofokles   Król Edyp
Horacy  Wybór poezji
   Biblia  (fragmenty)
 

 Bogurodzica

   Legenda o Świętym Aleksym
   Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią
Dante Alighieri

 Boska komedia

Villon Francois  

 Wielki testament (fragmenty)
Kochanowski Jan     fraszki, Pieśni, Treny
Sęp Szarzyński Mikołaj    Wybór sonetów
Szekspir William

 Makbet

Cervantes Miguel   Don Kichot (fragmenty)
Morsztyn Jan Andrzej  Wybór poezji
Naborowski Daniel     Wybór poezji

Potocki Wacław

 Wybór poezji
Pasek Jan Chryzostom  Pamiętniki (fragmenty)
Molier     

 Świętoszek

Krasicki Ignacy  satyry, bajki
Potocki Jan  Rękopis znaleziony w Saragossie (fragm.)
Goethe Johann Wolfgang  Cierpienia młodego Wertera
Rej Mikołaj  Krótka rozprawa między trzema osobami
Boccacio Giovanni   Wybrane nowele

           klasa II

Mickiewicz Adam  Pan Tadeusz
Mickiewicz Adam  Dziady cz. III
Mickiewicz Adam  Konrad Wallenrod
Słowacki Juliusz  Kordian
Słowacki Juliusz  Wybór wierszy
Krasiński Zygmunt    Nie-Boska komedia
Norwid Cyprian Kamil  Wybór wierszy
Gombrowicz Witold  Ferdydurke (fragmenty)

Pozytywizm

Prus Aleksander   Kamizelka
Orzeszkowa Eliza  Gloria Victis
Orzeszkowa Eliza  Nad Niemnem (fragmenty)
Konopnicka Maria    Mendel Gdański
Prus Bolesław  Lalka
Sienkiewicz Henryk  Potop
Dostojewski Fiodor Zbrodnia i kara Wersja AUDIO Mp3 (do słuchania) - POBIERZ Wydawca - MTJ

Lektury nadobowiązkowe

Mickiewicz Adam  Dziady cz. II i IV
Mickiewicz Adam  Konrad Wallenrod
Mrożek Sławomir  Pomnik wieszcza
Sienkiewicz Henryk  Szkice węglem

    Klasa III

Słowacki Juliusz 

 Wiersze wybrane
Krasiński Zygmunt      Nie-Boska komedia

Pozytywizm

Prus Bolesław  Lalka
Sienkiewicz Henryk     Potop
Henryk Sienkiewicz   Quo vadis

Orzeszkowa Eliza 

 Nad Niemnem (fragmenty)
  Wybrana nowelistyka

Młoda Polska

wybrana poezja

Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Jana Kasprowicza

Leopolda Staffa

Dostojewski Fiodor      Zbrodnia i kara Wersja AUDIO Mp3 (do słuchania) - POBIERZ Wydawca - MTJ
 
Żeromski Stefan    Ludzie bezdomni
Żeromski Stefan

 Zapomnienie

 Zmierzch

Wyspiański Stanisław  Wesele
Conrad Joseph  Jądro ciemności

Lektury nadobowiązkowe

Fredro Aleksander Śluby panieńskie

Zapolska Gabriela

Moralność Pani Dulskiej

klasa IV

   

Przerwa-Tetmajer K. Wybór poezji
Kasprowicz J Wybór poezji
Staff L. Wybór poezji
Wyspiański Stanisław

Wesele

Żeromski Stefan Opowiadania (Zmierzch, Doktor Piotr, Rozdziobią nas kruki i wrony)
Żeromski Stefan Ludzie bezdomni
Reymont Władysław St.

Chłopi (tom 1 i 2)

Dwudziestolecie międzywojenne

Tuwim Julian 

Poeci grupy Skamander
Przyboś Julian  Awangarda krakowska

Wybór poezji międzywojennej

Leśmian Bolesław  Wybór wierszy
Żeromski Stefan  Przedwiośnie
Nałkowska Zofia  Granica
Gombrowicz Witold   Ferdydurke (fragmenty)

Dąbrowska Maria

 Noce i dnie
Baczyński K. K.  Wybór poezji
Borowski Tadeusz  Opowiadania np. Pożegnanie z Marią 

    literatura współczesna

Herling- Grudziński G.

 Inny świat

Krall Hanna      Zdążyć przed Panem Bogiem
Camus Albert  Dżuma
Różewicz Tadeusz    Kartoteka
Mrożek Sławomir   Tango
Miłosz Czesław   Wybór poezji
Szymborska Wisława

 Wybór poezji

Herbert Zbigniew  Wybór poezji

Wybór poezji współczesnej

Lektury nadobowiązkowe

Zapolska Gabriela Moralność Pani Dulskiej

Schulz Bruno

Sklepy cynamonowe (wybór opowiad

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 24 lutego 2017 11:16
 

GALERIA ZDJĘĆ

Reklama

Projekt Wyróżnienie

LIBRUS

Reklama

PROJEKTY

Reklama

Drugie Życie

Reklama

MEDIA

Reklama

LICZNIK ODWIEDZIN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
We have: guests, bots online
Twoje IP: 3.236.83.154
 , 
Dziś: Cze 16, 2024