DLA PRACODAWCÓW

Drodzy pracodawcy, informujemy w tym miejscu o nowych rozporządzeniach związanych z praktyczną nauką zawodu i zmianami związanym z COVID-19

Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Dzisiaj, 1 kwietnia 2020 roku, wchodzą w życie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, zm. poz.567 i 568) wprowadzone do tej ustawy art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568):

„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z  obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”

Zgodnie z przepisem art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała­niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), przepis ust art. 1 pkt 14 wchodzi w życie z dniem ogłoszenie, z tym że w zakresie dodawanego art. 15f – z mocą od dnia 12 marca 2020 r.

 


DRODZY PRACODAWCY,

 WŁAŚCICIELE PRZEDSIĘBIORSTW I ZAKŁADÓW PRACY

 

Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie jest zainteresowany współpracą w zakresie kształcenia praktycznego uczniów.

 

Poszukujemy nowych ofert na przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu dla pracowników młodocianych – uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 

Poszukujemy również ofert dla uczniów Technikum, by mogli odbyć 4 tygodniową praktykę zawodową.

Jesteśmy gotowi w ich imieniu podpisać umowę.

 

Gwarantujemy bardzo dobre przygotowanie zawodowe młodzieży, w tym sprawne posługiwanie się komputerem i technologią informatyczną.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.                           Szanowni Państwo !

 

       Zgodnie ze szkolnym Regulaminem Praktycznej Nauki Zawodu uprzejmie prosimy, aby uczniowie posiadali dzienniczki praktyk w których systematycznie będą dokonywane wpisy z zakresu zajęć praktycznych oraz uwagi na temat zachowania i frekwencji młodocianego pracownika. Powrót do obowiązkowego prowadzenia dzienniczków ma pogłębić współpracę przedsiębiorców ze szkołami oraz ułatwić kontakt instruktora praktycznej nauki zawodu z wychowawcą danego ucznia. Wspólne monitorowanie procesu kształcenia (oceny, zachowanie , frekwencja) wpłynie na jakość przebiegu praktycznej nauki zawodu. Dzienniczki będą podlegały kontroli zgodnie zapisem w regulaminie odnośnie nadzoru nad praktyczną nauką zawodu.


KARTA OCENY ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH


pdf-pobierz, doc

TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA TECHNIKUM

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

pdf-pobierz


SPIS ZAWODÓW I KWALIFIKACJI W ROKU

SZKOLNYM 2019/2020

pdf-pobierz

BAZA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH

MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 2019/2020

pdf-pobierz 

WZÓR UMOWY W CELU

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

pdf-pobierz

 

WZÓR UMOWY O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

pdf-pobierz


 

ZAŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU NA PRAKTYKĘ

 

pdf-pobierz
Opracowała: Anna Rękosiewicz

Violetta Frączek

  Technikalia : Artur Zubko

 

 


 

 

 

 

 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

Banner

Projekt Wyróżnienie

LIBRUS

Banner

PROJEKTY

Banner

Drugie Życie

Banner

MEDIA

Banner

LICZNIK ODWIEDZIN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
We have: 21 guests online
Twoje IP: 100.24.125.162
 , 
Dziś: Oct 25, 2020