ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH PDF  | Print |

                 ZATRUDNIANIE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA  

                                                      UMOWA

1.Każdy pracodawca przyjmujący absolwenta gimnazjum na naukę zawodu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do szkolenia tj. :

– dyplom mistrzowski lub przynajmniej średnie wykształcenie zgodne z

   kierunkiem kształcenia ucznia

– przygotowanie pedagogiczne – kurs

     Szczegółowe kwalifikacje wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu                                                  

2.Najważniejszym dokumentem dla pracodawcy i młodocianego jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowa zawiera nazwę zawodu, czas trwania nauki zawodu, wysokość wynagrodzenia oraz prawa i obowiązki stron. Wynika z niej również, że młodociany ma obowiązek dokształcania teoretycznego w wybranej szkole.

3.Pracodawca zobowiązany jest:

–przeszkolić młodocianego w zakresie bhp ip-poż.
– zgłosić młodocianego do ZUS-u

- zawiadomić o podpisaniu umowy wójta/burmistrza /prezydenta miasta  właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego , a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika. 

  

                                                 DOKUMENTACJA

                   Obowiązująca pracodawcę dokumentacja musi zawierać:

                – umowę o pracę
         – program nauki zawodu
         – wykaz pracowników młodocianych
         – akta osobowe
         – listę obecności
         – rejestr zwolnień lekarskich
         – rejestr wydanej odzieży roboczej
         – listę płac
         – okresowe badania lekarskie
         – zaświadczenie o przeszkoleniu bhp i poż.

         – dziennik zajęć praktycznych        

 

       PODSTAWOWE   ZASADY   BHP

– pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać nocą
– pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać poza podstawowymi godzinami pracy ( 8h)
– uczeń otrzymuje odzież roboczą oraz ma zapewnioną przerwę na posiłek ( 30 min)

– młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin  

   nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę
– nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych

 

                                

                                                      URLOPY

         I rok nauki   RAZEM 38 dni
         – po przepracowaniu pół roku młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu
         – po pierwszym roku pracy, młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu 

         II rok nauki

         – młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu      

         – jeśli młodociany ukończył 18 lat to 20 dni urlopu

 

         III rok nauki – młodocianemu przysługuje 20 dni urlopu
Młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny ( ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie )                                                                  

                                                 WYNAGRODZENIE

      Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez GUS                         

                                     w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5%                    

                                w drugim roku nauki - nie mniej niż 6%                      

                              w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7%                      

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZGODNIE Z ART. 196   KODEKSU PRACY

                            Rozwiązanie umowy następuje gdy:
         – młodociany nie wypełnia obowiązku szkolnego
         – młodociany w rażący sposób narusza dyscyplinę pracy
         – orzeczenie lekarskie wskazuje, że młodociany nie może wykonywać danego zawodu
         – jeśli zakład ogranicza lub likwiduje działalność

 

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników zawiera :

  • Kodeks Pracy – Dział IX ( zakładka- akty prawne)
  • Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu ( zakładka -akty prawne)
 

GALERIA ZDJĘĆ

Banner

Projekt Wyróżnienie

LIBRUS

Banner

PROJEKTY

Banner

Drugie Życie

Banner

MEDIA

Banner

LICZNIK ODWIEDZIN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
We have: 37 guests online
Twoje IP: 3.236.116.27
 , 
Dziś: Jun 19, 2024